Paintjam er å male store malerier på scene med musikk til. Motivene kan være alt i fra portretter, til logo og landskap. Det aller meste lar seg pensles fram med denne kunstformen. Jeg har drevet med paintjam i akkurat 10 år i 2019, og har mange fine opplevelser med paintjamopptredene. 


Her har jeg vært på konferanser, festivaler og eventer, både i inn og i utland, og har vært med på det aller meste av ulike happeninger som bryllup, foredrag, bursdager og festivaldager. 


Hvis du ønsker å ha paintjam på din event, ta kontakt. Her er noen artige bilder fra ulike steder jeg har vært:  

Kom i kontakt med meg

Email: vegar@vebala.no

Telefon: (0047) 95020348 

© Copyright. All Rights Reserved.

Vegar Bakke Larsen

Kunstner, artist, livsforsker, filosof, og mangegjører.